Aalto

”Yhteistyössä on voimaa” – Äänekosken kaupunki on mukana kunnostamassa vesistöjään

17.6.2022

Jaa artikkeli

Äänekosken kaupunki on tällä hetkellä mukana kolmessa vesistöjen kunnostamishankkeessa.

 

Puun oksia järvimaiseman edessä

 

Konneveden kunnan ja Äänekosken kaupungin yhteinen Pyhäjärven kunnostushanke on alkanut jo vuonna 2018 ja kunnostussuunnitelma valmistui viime vuonna.

Pyhäjärvi on arvokas lintuvesi ja Natura-kohde, jonka ongelmana on sen umpeen kasvaminen. Umpeen kasvamisen seurauksena viime vuosina Pyhäjärven
lintumäärät ovat vähentyneet. Pyhäjärven kunnostaminen onkin välttämätöntä, jotta alueen uhanalaisia rantalintuja voidaan suojella. Arvokkaat lintuvedet pitää saada parempaan kuntoon.

Tämän vuoden loppuun kestävän kunnostussuunnitelmahankkeen kokonaiskustannus on 12 000 euroa, johon Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt puolet rahoituksesta ja Äänekosken kaupungin ja Konneveden kunnan osuudet ovat 3 000 euroa.

– ELY on aloittanut omassa HELMI-hankkeessaan alueella jo toimenpiteitä, kuten pienpetojen pyyntiä ja tänä kesänä lisätään avovesialuetta ruoppaamalla luhta-aluetta. Pyhäjärvellä on ruopattu jo 2000-luvulla ja nyt ELY kunnostaa näitä vanhoista ruoppausmassoista muodostettuja lokkiyhdyskunnan pesimäsaarekkeita. Lokeista hyötyvät nimittäin muutkin niiden lähellä pesivät linnut, kun ne ajavat aika aggressiivisesti esimerkiksi petolintuja pesiltään kauemmaksi, kuvailee Äänekosken kaupungin ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen.

– Vaikka ruoppauksella saadaan hyviä tuloksia nopeasti, niin pitkällä aikavälillä on kuitenkin syytä vähentää valuma-alueiden kuormitusta. Valuma-alueita voidaan kunnostaa esimerkiksi tekemällä kosteikkoja, Ahonen kertoo.

– Tänä kesänä Konnevesi ja Äänekoski tekevätkin myös valuma-alueen kunnostussuunnitelman. Valuma-alueelta otetaan vesinäytteitä, joista selviää mitkä ojat kuormittavat järveä eniten. Suunnitelman valmistuttua syksyllä haetaan vesiensuojelurakenteiden toteuttamiselle uutta hankerahoitusta.

Viime viikolla alueen maanomistajille ja muille kiinnostuneille järjestettiin aiheesta keskusteluilta. Mukana oli peräti 22 vierasta, joiden kanssa käytiin myös lähimaastossa. Konsulttiyhtiö Envineeriltä Lasse Varis ja Janne Nuutinen esittelivät, millaisia kunnostustoimenpiteitä valuma-alueille voidaan ylipäänsä tehdä.

Konnevedeltä mukana oli ympäristönsuojelusuunnittelija Anne Kervola ja Äänekoskelta ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen.

Maanomistajille ei kunnostustöistä tule kustannuksia, eikä kenenkään maille tehdä mitään ilman lupaa.

– Maanomistajat suhtautuivat todella myönteisesti mahdollisiin kunnostustoimenpiteisiin ja keskustelu oli vilkasta, Ahonen iloitsee. Maastokäynnillä seuraan liittyi vielä kaksi viirupöllön poikasta

 
Iso kunnostushanke Sumiaisissa

 

Äänekosken kaupunki on osarahoittajana mukana myös kahdessa muussa vesistöjen kunnostushankkeissa.

Sumiaisissa SUKIEN-hankkeessa Kuokanniemen rantoja kunnostetaan ja perinnemaisemaa ennallistetaan. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 29 884 euroa ja se toteutusaika vuosien 2021-2024 aikana. Puolet rahoituksesta on myöntänyt ELY-keskus ja Äänekosken kaupunki osallistuu hankkeeseen 5 413
eurolla. Mukana rahoittamassa on myös Äänekosken ev.lut. seurakunta, Sumiaisten kyläyhdistys ja Kärkölän osakaskunta, joka on myös avustuksen saaja ja työn toteuttaja.

Hankkeessa kunnostetaan Kuokanniemen rantoja niittämällä kaislikkoja, poistamalla kasvimassoja ja juuristoja sekä ruoppaamalla. Lisäksi toteutetaan Sumiaisjärven valuma-aluetason kuormitusselvitys, joka toimii pohjana tuleville vesiensuojelutoimenpiteille. Hankkeessa on myös tarkoitus osallistaa asukkaita ja kesäasukkaita ja näin lisätä yhteisöllisyyden tunnetta.

– Kevään aikana on tehty esiselvitystä ja seuraavaksi kesän ja syksyn aikana toteutetaan pienimuotoisia ruoppauksia, uimarannan niittoa ja raivausta, Ahonen kertoo.

 
Esiselvityshanke Pieni-Hirvasessa

 

Hirvaskankaalla Pieni-Hirvanen -järvellä on meneillään maanomistajien perustaman yhdistyksen Pieni-Hirvasen hoito ry:n esiselvityshanke. Selvityksen kokonaiskustannus on 4 139 euroa, johon ELY on myöntänyt 60 prosentin avustuksen. Äänekosken kaupunki, Laukaan ja Uuraisten kunta on kukin myöntänyt selvitykseen 413 euroa.

– Pieni-Hirvasesta otetaan kesän aikana näytteitä uomista ja selvitetään virtaamia ja sitä, mistä järvi kuormittuu eniten, Ahonen kuvailee.

– EU:n vaatimusten mukaan kaikkien vesistöjen pitää saavuttaa vähintään hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kaikki vesistöjen eteen tehtävä työ on erittäin tärkeää ja yhteistyössä on voimaa. Äänekosken kaupunki pitää tärkeänä hankkeita, joissa edistetään vesistöjen hyvää tilaa ja EU:n vesipolitiikan puitedirektiivissä asettamien tilatavoitteiden saavuttamista. Myönnämme rahallista tukea ensisijaisesti hankkeille, joissa toimenpiteet kohdistuvat vesistöihin, joiden tilatavoitetta ei ole vielä saavutettu.

 

 

 

Useita henkilöitä istuu pöytien äärellä