Vaikuttavat elinkeinot

Voimaa verkostosta
- yhdessä olemme enemmän

 

Jotta voimme kehittyä, tarvitsemme tueksemme vaikuttavat elinkeinot. 

Työllisyys oli strategiakyselyyn vastanneiden äänekoskelaisten mielestä kolmanneksi tärkein kehittämiskohde ja yrittäjyyden tuomat mahdollisuudet nähtiin tärkeinä. 

Lue lisää

Aalto

ILMIÖMITTARI

Vaikuttavat elinkeinot -osa-alueen
kokonaisluku tänään:

Äänekosken mahdollisuutena nähtiin kestävän kehityksen mallikaupunkina toimiminen. 

Tartuimme tähän ja nyt yhteiset tavoitteemme kestävän ympäristön puolesta ovat korkealla, mutta yhteisesti saavutettavissa.

Katso, mistä mittarin lukema muodostuu

Vastaa tämän kuukauden Mittaristo-kysymyksiin

Ajankohtaiset uutiset
teemalla Vaikuttavat elinkeinot

Ilmiön ulottuvuus

Miksi vaikuttavat elinkeinot?

Äänekoskelainen elinkeino muuttaa maailmaa. 

Globaalit toimijat ja moderneimmat tehtaat luovat täällä päivittäin älykkään teollisuuden voimin kaikkia meitä koskettavia ratkaisuja.

Asemamme edelläkävijänä tarjoaa jokaiselle asukkaalle henkilökohtaisen mahdollisuuden tulla osaksi globaalia arvomuutosta ja yhteisöä.

Mitä tämä tarkoittaa asukkaille?

Globaali teollisuus tulee Äänekoskella asukkaan luokse. Äänekoskella työ on merkityksellistä.

Tavoitteena on, että olemme Suomen tuottavin ja vaikuttavin kaupunki asukasmäärään suhteutettuna.

PÄÄTAVOITE

Vaikuttavat elinkeinot

PAINOPISTEET*

*Kaupunki luo strategian toimeenpano-ohjelmat

Uusien yritysten houkutteleminen sekä yrittäjyyteen kasvattaminen ja tukeminen

ASUKKAIDEN JA YRITTÄJIEN TEOT

Asukkaat suosivat paikallista yrittäjyyttä

Asukkaat ja oppilaitokset vahvistavat yhdessä yrittäjyysmyönteisyyttä

Asukkaat viestivät alueesta toimintaympäristönä myönteisesti

Yritysten liiketoiminnan kehittämisen tukeminen

ASUKKAIDEN JA YRITTÄJIEN TEOT

Asukkaat ostavat paikallisia kestävästi tuotettuja tuotteita ja palveluita sekä suosivat lähituottajia

Yrittäjät kehittävät ympäristön kannalta kestäviä toimintamalleja ja tuotteita/palveluita

Asukkaat antavat aktiivisesti palautetta ja vinkkejä liikeideoiden kehittämiseksi

Maankäytön, tonttitarjonnan, infrarakentamisen ja toimintaedellytysten varmistaminen

ASUKKAIDEN JA YRITTÄJIEN TEOT

Yrittäjät kertovat avoimesti tavoitteistaan uusille yritysalueille

Yrittäjät kehittävät omaa osaamistaan hyödyntämällä alueen koulutustarjontaa

Yrittäjät ja asukkaat osallistuvat vaikutusten ennakkoarviointiin

TEOISTa TODEKSI

Mistä kestävän ympäristön ilmiö syntyy?

Mahdollistamme kansainvälisen biokiertotalouden ekosysteemin, älykkään liiketoiminnan ja yrittäjyyden kehittymisen. Olemme edelläkävijä lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatuksessa.

Jaa ideasi