Hyvä elämä

Hyvä elämänlaatu 
– voimaa yhteisöstä

 

Äänekoskella halutaan voida hyvin.

Strategiakyselyyn vastanneista asukkaista noin 40 prosenttia nosti Äänekosken tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi hyvinvoinnin edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen.

Lue lisää

Aalto

ILMIÖMITTARI

Hyvä elämä -osa-alueen
kokonaisluku tänään:

Strategiakyselyyn vastanneista asukkaista noin 40 prosenttia nosti Äänekosken tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi hyvinvoinnin edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen.

Siksi aiomme tulevaisuudessa panostaa hyvän elämän ja aidon osallistumisen mahdollisuuksiin.

Katso, mistä mittarin lukema muodostuu

Vastaa tämän kuukauden Mittaristo-kysymyksiin

Ajankohtaiset uutiset
teemalla Hyvä elämä

Ilmiön ulottuvuus

Miksi hyvä elämä?

Äänekosken vapaa-ajan aktiviteettien ja harrastus-mahdollisuuksien kanta on poikkeuksellisen vahva ja monipuolinen.

Elämisen puitteet ovat toimivassa yhteisössä huippukunnossa ja kaupungissa panostetaan tilojen terveellisyyteen ja viihtyvyyteen niin opetuksen kuin muidenkin julkisten toimintojen saralla.

Mitä tämä tarkoittaa asukkaille?

Meillä jokainen ihminen ottaa vastuun paremmasta huomisesta. Me toimimme alustana asukkaidemme hyvälle ja omannäköiselle elämälle sekä elinikäiselle kehittymiselle huomioiden erityisesti lapset ja nuoret.

Tavoitteena on, että meillä asuu Suomen tyytyväisimmät ihmiset.

PÄÄTAVOITE

Hyvä elämä

PAINOPISTEET*

*Kaupunki luo strategian toimeenpano-ohjelmat

Kehitämme terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä – elävää keskustaa ja aktiivisia kyliä

ASUKKAIDEN TEOT

Tuomme aktiivisesti ideoita elinympäristön kehittämiseksi

Toimimme yhteisen turvallisuuden puolesta

Edistämme ympäristön siisteyttä

Vahvistamme monipuolista harrastus-, kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa

ASUKKAIDEN TEOT

Osallistumme aktiivisesti haluamaamme toimintaan

Kokeilemme rohkeasti uusia harrastuksia

Käymme aktiivisesti tapahtumissa ja suunnittelemme uusia

Mahdollistamme elinikäisen kehittymisen ja rakennamme osallisuutta, jotta jokainen on osa jotakin yhteisöä

ASUKKAIDEN TEOT

Kehitämme omaa osaamistamme eri elämänvaiheissa

Kannustamme toisiamme osallistumaan yhteiseen tekemiseen

Varmistamme, että jokaisella on vähintään yksi kaveri

TEOISTa TODEKSI

Mistä hyvän elämän ilmiö syntyy?

Yhteisön tuki antaa yksilölle elämän peruspilarit. Jokaisella on mahdollisuus ottaa paikkansa asukkaana ja tuntea oma merkityksensä. Sosiaalisille kohtaamisille annetaan paitsi edellytyksiä, myös kannustimia. Tulevaisuuden Äänekoskella kukaan ei ole yksin. 

Meillä jokainen ihminen ottaa vastuun paremmasta huomisesta. Me toimimme alustana asukkaidemme hyvälle ja omannäköiselle elämälle sekä elinikäiselle kehittymiselle huomioiden erityisesti lapset ja nuoret.

Jaa ideasi