Aalto
Ilmiömäinen Äänekoski 2028

Ilmiömittari

Miten olemme tänään yhdessä onnistuneet?

Äänekosken barometri tänään:

Innostava ja mitattava ilmiö

Äänekoski-ilmiö innostaa uusiin tekoihin päättäjät, kaupungin henkilöstön sekä kaikki kaupungin asukkaat. Äänekoski-ilmiö on kaikkialla. Konkreettisimmin se näkyy ilmiömittarissa.

Jokainen äänekoskelainen on vastuussa ilmiömittarin lukemasta. Vastaamalla Ilmiömittarin kysymyksiin vaikutamme lukemaan päivittäin. Näkyvät seuraukset toiminnastamme innostavat tekemään
parempia valintoja. 

Ilmiömittarin asukaskysely on vastattavissa tällä sivustolla jokaisen kuukauden seitsemän ensimmäistä päivää.

Mistä 1-100 luvut tulevat?

1-100 -asteikon luvut perustuvat edellisen tai edellisten vuosien keskiarvoon mittarikohtaisesti. Esim. rikosten määrästä on syntynyt Turvallisuus-luku asteikoille 1-100, kun Äänekoski-ilmiön työryhmä arvioi rikosten määrän ja sen, miten hyvin Äänekoski on pärjännyt kansallisesti tällä mittarilla.

Tutustu ilmiömittariston lukuihin alla

Hyvä elämä tänään:

Kestävä ympäristö tänään:

Vaikuttavat elinkeinot tänään:

Hyvän elämän mittari tänään:

72/100

Hyvä elämä sisältää nämä osa-alueet:

Turvallisuuden tunne on yksi merkittävimmistä yksilön hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Haluamme tietää, kuinka turvalliseksi Äänekosken asukkaat tuntevat ympäristönsä ja jokapäiväisen elämänsä. 

Asukkaiden kerryttämä verotulo vaikuttaa myönteisesti koko kaupungin elinvoimaan ja kykyyn tarjota asukkailleen vastineeksi laadukkaita palveluita. 

Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömien prosenttiosuutta koko työvoimasta. Pieni työttömyysaste on tärkeää kaupungin elinvoimaisuuden kannalta.

Työllisyysasteella tarkoitetaan työssäkäyvien prosenttiosuutta koko työvoimasta. Työssäkäyvä väestö on kaupungin elinvoimaisuuden elinehto.

THL:n sairastavuusindeksillä verrataan tietyn kunnan tai alueen väestön sairastavuutta koko maan vastaavaan. Äänekosken luku on koko maahan verrattuna valitettavan heikko. Pystytäänkö tähän tekemään muutos yhdessä ilmiön voimin?

Työelämän murroksen myötä väestön kouluttaminen sekä osaamisen kehittäminen ja päivittäminen on yhä tärkeämpää elinvoimaiselle kaupungille. Äänekoskella on mahdollista opiskella avoimia korkeakouluopintoja ja kaupunki myös tukee asukkaiden opintomahdollisuuksia. Siksi haluamme tietää, kuinka moni äänekoskelainen tarttuu tilaisuuteen ja kehittää omaa osaamistaan hyödyntämällä alueen koulutustarjontaa! 

Ilmanlaatu vaikuttaa suoraan asukkaidemme terveyteen ja hyvinvointiin. Siksi haluamme kuulla jokaiselta äänekoskelaiselta, millainen kokemus juuri heillä on kaupunkimme ilmanlaadusta.

Kestävän ympäristön mittari tänään:

70/100

Kestävä ympäristö sisältää nämä osa-alueet:

Tieliikenteen päästöt ovat suurin ilmastoa ja ympäristöä kuluttava tekijä, ja erityisesti yksityisautoilu on myös meillä Äänekoskella merkittävin päästölähde. Vaikka autoilun päästökuorma on suurta, piilee tässä kuitenkin myös mahdollisuuksia – yksittäisenä kuntalaisena sinä voit siis vaikuttaa merkittävästi ympäristökuorman vähentämiseen!

Hiilidioksidipäästöjen minimointi on oleellisessa osassa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tässä on rooli meillä kaikilla, sillä jokainen äänekoskelainen voi tehdä ympäristölle ystävällisempiä valintoja!

Paikallisen energian käyttäminen on paitsi ympäristön kannalta kestävää, tukee se myös alueellista elinvoimaa.

Sähkönkulutuksessa pienillä muutoksilla on iso merkitys. Energiankäytön ja asumistottumusten tarkastelu ja tehostaminen on askel kohti kestävää ja energiatehokasta Äänekoskea. Järkevällä sähkönkäytöllä voidaan luonnon lisäksi säästää myös rahaa!

Veden kuluttaminen ja kulutustottumusten tarkastelu ja muuttaminen voivat vaikuttaa nopeasti esimerkiksi sähkölaskun suuruuteen sekä ympäristön monimuotoisuuteen. Se on yksi helpoiten seurattavista kestävää ympäristöä ja elämää tukevista osa-alueista. 

Kierrätysaste kuvaa, kuinka iso osa syntyneestä jätteestä ohjataan kiertoon. Nykyään suurin osa kodin jätteistä on mahdollista kierrättää. Huolellinen kierrätys mahdollistaa jätteiden hyötykäytön ja säästää sekä luonnonvaroja että energiaa.

Vaikuttavien elinkeinojen mittari tänään:

64/100

Vaikuttavat elinkeinot sisältää nämä osa-alueet:

Asuntojen rakennuslupien määrä kuvastaa luvanvaraisen rakennustoiminnan määrää. Äänenkoski tarjoaa hyvin tontteja monenlaiseen tarpeeseen ja laadukkaita tontteja löytyy niin omakotitalo-, loma-asunto- kuin liiketoimintarakentamiseen.

Väestön kehitys kertoo meille, kuinka moni ihminen haluaa elää ja viihtyä juuri Äänekoskella. Valtakunnallisesti muuttotappio on yleisin trendi, mutta voimmeko ilmiön voimin kääntää Äänekoskella suunnan kohti muuttovoittoa? 

Yritysneuvonnan yrityskontaktien määrä kertoo, kuinka paljon Äänekosken alueen yritykset ottavat yhteyttä yritysneuvojiin kysyen neuvoa esimerkiksi rahoituksesta tai koulutusmahdollisuuksista.

Tonttien kysyntä ja luovutus rakennuskäyttöön kertovat meille, kuinka kiinnostavana asuinpaikkana Äänekoski nähdään. Haluamme seurata, kuinka moni haluaa rakentaa hyvän elämän juuret juuri Äänekoskelle! 

Runsas työpaikkojen määrä on edellytys kaupungin kasvulle ja täten kaupungin hyvinvoinnin mahdollistaja. Äänekoskella työpaikkatilanne on erittäin hyvä ja kaupungin työpaikkaomavaraisuusaste onkin yli 100 %.

Yrityksen liikevaihto antaa paljon informaatiota yrityksen liiketoiminnan koosta. Isoa liikevaihtoa tekevät yritykset ovat tärkeitä työllistäjiä ja muiden yritysten tarjoamien palveluiden ja tuotteiden hankkijoita. 

Tule mukaan tekemään Äänekoskesta ilmiö!

Nyt on aika toimia! Haluamme kuulla juuri sinun visiosi Ilmiöstä ja siitä, miten voisit itse omilla teoillasi myötävaikuttaa tavoitteidemme toteutumiseen!

Ilmianna ilmiömäinen idea tai teko

Vastaa tämän kuukauden Mittaristo-kysymyksiin