Aalto

Strategia pähkinänkuoressa

Ilmiömäinen Äänekoski 2028

Äänekoski toteuttaa strategiaansa rohkean avoimesti! Äänekosken avoimen hallinnon periaatteiden mukainen kaupunkistrategia kurkottaa vuoteen 2028. Me tähtäämme korkealle, emmekä tyydy puhumaan pelkästä strategiasta. Strategiaa eletään todeksi yhdessä ja luodaan Äänekoski-ilmiö. 

Ilmiö käsitteenä tarkoittaa huomattavaa, merkittävää tapahtumasarjaa. Ja juuri huomattavia ja merkittäviä asioita Äänekoskella tullaan seuraavien kuuden vuoden aikana tekemään. 

Käännämme ajatustavan rohkeasti päälaelleen. Emme tee päätöksiä suljettujen ovien takana, vaan tuomme toiminnan asukkaiden arkeen. Osallistamme asukkaat rohkeasti mukaan myös päätösten mukaisen toiminnan toteuttamiseen. Ilmiö kutsuu mukaan kaikki, kaupunkiorganisaatiosta torin laidalle ja tehtaiden toimistoihin.

Lue lisää alta tai hyppää suoraan kategoriaan:


Tutustu Äänekosken strategia-asiakirjaan:

Katso asiakirja

Lähtökohdat

Tämän olemme jo
yhdessä rakentaneet

 • Elämme turvallisesti keskellä keskisuomalaista maisemaa, pikkukaupungin, kylien ja puhtaan luonnon sylissä
 • Harrastamme seutukunnan parhaissa puitteissa
 • Osaamme tehdä päätöksiä nopeasti ja puhaltaa samaan hiileen
 • Taloutemme on huippukunnossa ja palvelumme sujuvia
 • Olemme maailman moderneimpien tehtaiden
  ja monien kansainvälisten innovaatioiden koti
 • Palvelemme nopeasti ja terveissä olosuhteissa
 • Energiamme on vihreää ja talomme lämpenee kiertotalouden voimin
 • Kaupunki on elinvoimaisten yritysten ponnahduslauta ja meiltä kuuluu myönteisiä uutisia tuon tuosta

ARVOT

Äänekosken
aktivoivat arvot

Puhekupla

Olemme tasapuolisia
ja oikeudenmukaisia

Kohtelemme työkavereita, asukkaita ja alueen yrityksiä tasapuolisesti. Olemme kannustavia ja rakentavia. Palvelemme päätöksillä jokaista. Olemme toiminnassamme oikeudenmukaisia
ja noudatamme demokratian periaatteita.

Puhekupla

Toimimme
kestävästi

Huolehdimme ympäristöstämme niin,
että voimme jättää sen tuleville sukupolville parempana. Toimimme luontoa säästävästi, taloutta kehittäen, sujuvaa yhteistyötä ja aitoa äänekoskelaisuutta vahvistaen.

Puhekupla

Haemme aktiivisesti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja

Seuraamme ympäristöä ja sen kehitystä. Kyseenalaistamme vanhoja toimintatapoja.
Oivallamme ja uudistamme. Kehitämme omaa ja työyhteisömme innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä.

MISSIO 2028

Äänekoski on asukkaan
hyvän elämän alusta

 
Muodostamme alueen yritysten, yhteisöjen ja julkisten toimijoiden kanssa hyvän elämän alustan ja turvaverkon, jonka päälle asukkaamme voivat rakentaa itsensä näköistä elämää tänään ja huomenna.

Hyvän elämän alusta koostuu ympäristöstä, puhtaasta luonnosta, palveluista ja sosiaalisuudesta sekä vahvoista panostuksistamme lapsiin ja nuoriin.

Äänekoskella on tilaa kehittyä ja kehittää.
Asukkailla on vapaus valita elämänsä suunta kaikkialla Äänekoskella.

EKOSYSTEEMI

Hyvän elämän
ekosysteemi

Hyvän elämän ekosysteemi

VISIO 2028

Ilmiö strategisena
valintana

Vuonna 2028 Äänekoski on tyylistään tunnettu, kokoaan vaikuttavampi kestävän kehityksen ja hyvän elämän pikkujättiläinen. Meillä kaikki tukee toimivaa arkea.

Äänekoski toimii yritystensä tukena globaalilla pelikentällä, mutta on silti inhimillisesti läsnä. Luomme ilmiötä, joka perustuu eri toimijoiden väliseen osallistavaan yhteistyöhön ja näyttää mallia muulle Suomelle.

ILMIÖTÄ TUKEVA UUSI ASENNE

Ilmiö on todellisen ajattelu- ja toimintatavan muutoksen tulos. Kokeilemme rohkeasti uutta, emmekä pelkää erottua joukosta. Tähtäämme korkealle, emmekä häpeile sitä.

Emme kysy miksi, vaan miksi ei?

TAVOITTEET

Ilmiön ulottuvuudet 
ja tavoitteet

Hyvä elämä

Meillä jokainen ottaa vastuun
paremmasta huomisesta.

Me toimimme alustana asukkaidemme hyvälle ja omannäköiselle elämälle sekä elinikäiselle kehittymiselle huomioiden erityisesti lapset ja nuoret. Tavoitteena on, että meillä asuu Suomen tyytyväisimmät ihmiset.

Lue lisää

Kestävä ympäristö

Teemme ja tuemme kestävää
kehitystä kaikessa toiminnassamme.

Tavoitteena on, että olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2030.

Lue lisää

Vaikuttavat elinkeinot

Mahdollistamme kansainvälisen biokiertotalouden ekosysteemin, älykkään liiketoiminnan ja yrittäjyyden kehittymisen.

Olemme edelläkävijä lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatuksessa. Tavoitteena on, että olemme Suomen tuottavin ja vaikuttavin kaupunki asukasmäärään suhteutettuna.

Lue lisää

STRATEGIA

Strategian 
toimeenpano


Kaupunkistrategiaa täydentämään ja strategian toteuttamiseksi laaditaan erilliset strategian toimeenpano-ohjelmat. Toimeenpano-ohjelmia laaditaan mm. seuraavista asiakokonaisuuksista:

 • Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma
 • Työllisyysohjelma
 • Kaupunkirakenneohjelma
 • Kulttuuri- ja liikuntaohjelma
 • Opetus- ja kasvatustoimialan palveluohjelma
 • Ympäristöohjelma
 • Omistajapolitiikka
 • Henkilöstöpolitiikka
 • Hyvinvoinnin edistämisen ohjelma

(johon sisältyy soveltuvin osin kotouttamisohjelma, ikä ja vammaispoliittiset ohjelmat sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma)

ILMIÖN KIVIJALKA

Ilmiön todeksi tekemisen kivijalka

Aidot vahvuudet
ja niiden vahvistaminen

Strategian toteuttajina
asukkaat päättäjien rinnalla

Uudenlainen avoimuus
ja matkan näkyväksi tekeminen

YHDESSÄ TOTEUTETTAVA

Käännämme ajatustavan rohkeasti päälaelleen. Emme tee päätöksiä suljettujen ovien takana, vaan tuomme toiminnan asukkaiden arkeen.

Osallistamme asukkaat rohkeasti mukaan myös päätösten mukaisen toiminnan toteuttamiseen. Ilmiö kutsuu mukaan kaikki, kaupunkiorganisaatiosta torin laidalle ja tehtaiden toimistoihin.

NÄKYVÄKSI TEKEMINEN

Näin
viestimme

Äänekosken aidot vahvuustekijät tuodaan viestinnässä selkeästi ja konkreettisesti esiin. Puhunta on innostavaa ja kannustavaa, ihmistä ja asukasta lähellä. Äänensävymme on helposti lähestyttävä, jotta saamme kaikki asukkaat mukaan vuoropuheluun.

Viestimme tasapuolisesti kaikkia asukkaita palvelevissa kanavissa. Nostamme ilmiötämme vahvasti kaikessa kerronnassa, jokaisella toiminnan tasolla.

Kokeilemme ennakkoluulottomasti uusia tapoja ja viestinnän keinoja.

Viestinnän tavoitteena on lisätä tietoutta kaupungin palveluista sekä tehdä Äänekoski ja sen ilmiö tunnetuksi ja houkuttelevaksi. Tavoittelemme rohkeasti laajaa näkyvyyttä. Luomme itse tapoja ja alustoja tuoda viestimme kuulluksi.