Kestävä ympäristö

Pieniä suuria tekoja
– ilmiömäisiä vaikutuksia

 

Strategiakyselyyn vastanneet Äänekosken asukkaat kokivat hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden edellytyksenä puhtaan luonnon, vesistön sekä rauhallisen ympäristön. 

Lue lisää

Aalto

ILMIÖMITTARI

Kestävä ympäristö -osa-alueen
kokonaisluku tänään: 

Äänekosken mahdollisuutena nähtiin kestävän kehityksen mallikaupunkina toimiminen. Tartuimme tähän ja nyt yhteiset tavoitteemme kestävän ympäristön puolesta ovat korkealla, mutta yhteisesti saavutettavissa.

Katso, mistä mittarin lukema muodostuu

Vastaa tämän kuukauden Mittaristo-kysymyksiin

Ajankohtaiset uutiset
teemalla Kestävä ympäristö

Ilmiön ulottuvuus

Miksi kestävä ympäristö?

Äänekoskella on vahva jalansija ympäröivässä luonnossa.

Metsän ja vesistöjen ympäröimä, saarelle kasvanut kaupunki tarjoaa erinomaiset elämän olosuhteet ja poikkeukselliset voimavarat sekä ihmisille että elinkeinolle. 

Kaupunki sitoutuu huolehtimaan näistä voimavaroista ja tarjoaa sille kasvun edellytykset.

Mitä tämä tarkoittaa asukkaille?

Innovatiivisia energiaratkaisuja hyödynnetään vahvasti. Toimintaa ohjaa halu tehdä aina niin ekologisia valintoja, kuin mahdollista. Tälläkin hetkellä teollisuuden hukkaenergiaa hyödynnetään asukkaiden kotien lämmityksessä.

Tavoitteena on, että olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2030.

PÄÄTAVOITE

Kestävä ympäristö

PAINOPISTEET*

*Kaupunki luo strategian toimeenpano-ohjelmat

Pienennämme aktiivisesti oman toimintamme aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle

ASUKKAIDEN TEOT

Liikumme enemmän kävellen / pyöräillen ja käytämme mahdollisuuksien mukaan autoilussa sähköä / biopolttoaineita

Hyödynnämme vaihtoehtoisia liikkumismuotoja, kuten joukkoliikennettä ja kimppakyytejä

Suosimme monipaikkaista työskentelyä

Suosimme kestävää rakentamista ja ekologisia materiaaleja

ASUKKAIDEN TEOT

Käytämme paikallisia toimijoita

Suunnittelemme asuinratkaisumme  elämäntilanteen mukaan

Hyödynnämme ekologisia ja energiatehokkaita vaihtoehtoja

Mahdollistamme tehokkaan kierrättämisen ja edistämme materiaalien uudelleenkäyttöä

ASUKKAIDEN TEOT

Kierrätämme aktiivisesti

Lisäämme tietoisuutta ja ymmärrystä lajittelusta

Tuotamme ideoita kierrätykseen ja uusiokäyttöön liittyen

TEOISTa TODEKSI

Mistä kestävän ympäristön ilmiö syntyy?

Innovatiivisia energiaratkaisuja hyödynnetään vahvasti.
Toimintaa ohjaa halu tehdä aina niin ekologisia valintoja, kuin mahdollista.

Tälläkin hetkellä teollisuuden hukkaenergiaa hyödynnetään asukkaiden kotien lämmityksessä. Teemme ja tuemme kestävää kehitystä kaikessa toiminnassamme.

Jaa ideasi