Aalto

Kevään talousuutiset reilusti plussan puolella - Äänekosken kaupungin viime vuoden tilinpäätös kääntyi vahvasti ylijäämäiseksi

4.4.2024

Jaa artikkeli

Äänekosken kaupunki teki viime vuonna 2023 selvästi ennakoitua vahvemman tuloksen. Tilikauden tulos on 4,6 milj. euroa, jonka jälkeen kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää reilu 7,5 milj. euroa.

 

Tilinpäätös on alkuperäistä talousarviota noin 4,5 miljoonaa euroa ennakoitua parempi. Hyvän tuloksen taustalla on monen tekijän summa. Verotuloja kertyi ennakoitua paremmin ja toimintatuotot sekä toimintakulut toteutuivat talousarviota paremmin. Osaltaan myös syksyllä aloitetut säästötoimenpiteet vähensivät toimintakuluja.

– Äänekoskelaisilla ja Äänekosken yrityksillä meni kuitenkin olosuhteet huomioon ottaen odotettua paremmin, joka näkyi positiivisena verotulokertymänä. Myös talouden sopeuttaminen aloitettiin viivyttelemättä oikeaan aikaan, talousjohtaja Tapani Hämäläinen kiittää.

– Positiivinen tulos ja hyvät talousuutiset piristävät näinä tiukkoina aikoina ja tuovat toivoa tulevaisuuteen. Tämä on myös osoitus siitä, että pystymme ohjaamaan laivaa haluamaamme suuntaan; onnistumme siis tehtävässämme tuottaa asukkaillemme palveluja ja hyvän elämän edellytyksiä, kaupunginjohtaja Matti Tuononen sanoo.

– Myös päättäjille on viestitetty pitkin vuotta, että tulos tulee olemaan positiivinen. Vaikka vuoden 2023 tulos oli erinomainen, on syytä tiedostaa, että pienenevät valtionosuudet tulevat jaksossa heikentämään talousnäkymiä, Tuononen kertoo.

Sote-muutos näkyy nyt kaupungin taloudessa
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille 1.1.2023, mikä näkyy isoina muutoksissa kuntien toiminnassa ja taloudessa.

– Sote-uudistuksessa leikattiin kuntien verotuloja ja valtionosuuksia merkittävästi, minkä vuoksi verotuloja ja valtionosuuksia kertyi huomattavasti vähemmän vuonna 2023, Hämäläinen selventää.

Äänekoskella toimintatuotot olivat vuoden 2023 tilinpäätöksessä 13,9 milj. euroa ja ne vähenivät 6,6 milj. euroa (-32,2 %) vuodesta 2022. Toimintakulut olivat 64,0 milj. euroa ja ne vähenivät 88,5 milj. euroa (-58,0 %). Tilikauden 2023 toimintakate oli 50,0 milj. euroa (2022: 131,9 milj. euroa): se pieneni 81,9 milj. eurolla edellisvuodesta.

Kaupungin verotulot laskivat 33,5 milj. euroa (-42,2 %). Kunnallisveron kertymä oli 31,2 milj. euroa (-48,5 %) edellisvuotta heikompi. Yhteisöveron kertymä laski 2,9 milj. euroa (-30,2 %) ja kiinteistöveron kertymä oli 0,6 milj. euroa (10,8 %) edellisvuotta parempi. Valtionosuudet olivat 15,6 milj. euroa ja ne vähenivät 36,7 milj. euroa (-70,2 %) edellisvuodesta.

Kaupungin vuosikate oli 13,8 milj. euroa ja se parani edelliseen vuoteen verrattuna 13,6 milj. euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot olivat noin 8,3 milj. euroa ja ne olivat 0,1 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Yhteensä poistojen määrä oli 9,2 milj. euroa.

Kaupungin lainakanta vuoden 2023 tilinpäätöksessä oli 73,2 milj. euroa. Lainakanta laski noin 0,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lainaa asukasta kohden on 4 070 (2022: 4 046) euroa. 

Investointien määrä vuonna 2023 oli 6,4 milj. euroa.

Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on jatkettava
Kuntien taloushuolet jatkuvat tulevina vuosina. Myös Äänekosken kaupunki jatkaa määrätietoisesti suunnittelemiaan talouden tasapainottamistoimenpiteitä turvatakseen hyvät palvelut kuntalaisille myös jatkossa. Kuluvan vuoden talousarvio on vain niukasti ylijäämäinen.

– Henkilöstömme on sitoutunut talouden sopeuttamistoimiin, jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan asukkaidemme hyväksi, Tuononen sanoo.

LISÄTIETOJA: 
Kaupunginjohtaja
Matti Tuononen
040 572 3239
matti.tuononen@aanekoski.fi

Talousjohtaja
Tapani Hämäläinen
0400 115 256
tapani.hamalainen@aanekoski.fi