Aalto

Äänekosken kaupungin opiskelustipendi myönnetään 86 opiskelijalle

15.4.2024

Jaa artikkeli

Äänekosken kaupunki ilmoitti hakuun tänä vuonna seitsemättä kertaa opiskelustipendin muualla kuin Äänekoskella päätoimisesti opiskeleville 18-29 -vuotiaille nuorille, jotka opinnoistaan huolimatta ovat säilyttäneet kotikuntanaan Äänekosken. Opintojen tulee myös johtaa tutkintoon.

 

Opiskelustipendiä haki kaikkiaan 97 opiskelijaa, joista 86 täytti hakukriteerit. Stipendin suuruus on 350 euroa ja se maksetaan 29.4.2024 suoraan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle tilille. Hakijoille on ilmoitettu päätöksestä sähköisesti.

Opiskelustipendiä hakevien määrä oli samassa linjassa viime vuoden hakijamäärän kanssa (2018: 67, 2019: 84, 2020: 81, 2021: 74, 2022 :104, 2023 :103, 2024: 97).

Vuoden 2024 stipendin saajista 87,2 % suorittaa korkeakoulututkintoa ja 12,8 % toisen asteen tutkintoa. Korkeakoulututkinnoista 30,2 % on yliopistossa suoritettavia korkeakoulututkintoja ja 57,0 % ammattikorkeakoulussa suoritettavia korkeakoulututkintoja. Korkeakoulututkintoa suorittavista 38,5 % suorittaa ylempää korkeakoulututkinto ja 61,5 % alempaa korkeakoulututkintoa.

Opiskelupaikkakunnista suosituin on Jyväskylä, jossa tutkintoa suorittaa 32 % hakijoista. Suosituimmat oppilaitokset ovat: 1) Jyväskylän ammattikorkeakoulu (24 % stipendin saajista), 2) Jyväskylän yliopisto (13 %), 3) Tampereen yliopisto (8%). Edellä mainittujen lisäksi opintoja suoritetaan mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Itä-Suomen yliopistossa, Savonia ammattikorkeakoulussa sekä Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.

Opiskelustipendillä pyritään kannustamaan Äänekosken nuoria hankkimaan koulutusta ja ammatin. Samalla stipendi voi auttaa ylläpitämään elävää suhdetta kotikuntaan, kun esimerkiksi opiskelupaikkakunnan ja kotikunnan väliseen matkaamiseen jää enemmän rahaa.

Opiskelustipendin käyttöönotosta päätti Äänekosken kaupunginhallitus kokouksessaan 4.9.2017. Kaupunginhallitus päättää opiskelustipendin myöntämisen jatkamisesta vuosittain.

LISÄTIETOJA:
Talousjohtaja
Tapani Hämäläinen
0400 115 256
tapani.hamalainen@aanekoski.fi