Aalto

Äänekosken kaupungin asukastyytyväisyyskyselyssä tuli parannusta kaikilla osa-alueilla

23.5.2023

Jaa artikkeli

”Askeleita on otettu eteenpäin”

 

Äänekosken kaupunki toteutti helmikuussa 2023 laajan asukaskyselyn. Jokaisella osa-alueella tuli parannusta viimeksi vuonna 2021 toteutettuun asukaskyselyyn verrattuna. Kerätty tieto on tärkeää Äänekosken kaupungille palvelujen kehittämiseksi.

 

Asukastyytyväisyyskyselyyn Kuuntele saatiin vastauksia vajaa 500 kappaletta ja se toteutettiin sähköisenä kyselynä. Vastauksia saatiin hyvin kaikista ikäryhmistä ja joka taajamasta.

– Selvitimme asukkaiden tyytyväisyyttä eri palveluihin, joita kaupunki tuottaa. Vastauksista näkee, että askeleita on otettu eteenpäin ja tulokset ovat hyviä, kehityspäällikkö Tanja Sulin sanoo.

Asukastyytyväisyyskyselyjä toteutetaan Äänekoskella säännöllisesti. 

– Viime vuonna emme toteuttaneet asukaskyselyä, koska strategiatyöhön liittyvää osallistamista ja kyselyitä oli niin paljon. Vastauksia ei tullut nyt yhtä paljon kuin viime kerralla, mutta muitakin kyselyjä on ollut nyt niin paljon, niin se saattoi osaltaan verottaa vastausmäärää, Sulin sanoo.

Viestinnässä on onnistuttu

Parannusta saatiin jokaisella osa-alueella edelliseen asukaskyselyyn verrattuna. Erityisesti kaupungin aktiivinen ja vaikuttava viestintä sai asukkailta hyvät pisteet. Asukkaiden mielestä kaupungin verkkosivut ja sosiaalinen media ovat tärkeimmät viestintäkanavat, ja niissä kaupunki on onnistunut hyvin. Verkkosivut nousivat nyt ensimmäistä kertaa asukkaiden mielestä tärkeimmäksi tiedotuskanavaksi ja somen merkitys on kasvanut koko ajan. Kolmanneksi tärkeimpänä pidettiin paikallislehtiä.

Myös Äänekosken kaupunkistrategiasta viestimisessä on onnistuttu, sillä Äänekoski-ilmiö oli tuttu yli puolelle vastaajista.

– On hienoa, että kuntalaiset ovat tunnistaneet Äänekoski-ilmiön, sillä aika harva suomalainen kiinnittää huomiota asuinkuntansa kaupunkistrategiaan, Sulin miettii.

Hyvä arki -osiossa listattiin väittämiä, joissa kaikissa oli nousua edelliseen.

– Hyvä arki -väittämissä saman verran nousua tuli kolmessa kohdassa: "Äänekoskella on helppo asua ja elää", "Arjen palvelut ovat helposti saatavilla" sekä "Voin suositella Äänekoskea", Sulin kertoo.

Äänekosken harrastusmahdollisuudet saivat arvosanaksi myös hyvän 3,9.

Asumisen palveluissa erityisesti jätteiden lajittelumahdollisuudet sai hyvän arvion 3,6. Uutena oli myös Äänekosken Kiinteistönhoidon kanssa yhdessä tuotetut palvelut. Niistä sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen siisteys ja ylläpito saivat jopa yllättävän hyvät arvosanat 3,7.

Päätöksenteko kaupungissa -osiossa ja sen viestinnässä, sekä opetus- ja kasvatuspalveluissa kaikissa osa-alueissa on menty eteenpäin.

Vapaa palaute -kohtaan saatiin yhteensä 136 vastausta, joista suurin osa koski ravintoloita ja tapahtumia, katuja, vuokra-asuntoja ja keskusta-aluetta sekä satamaa ja nuorten palveluja. Kiinteistöhoito sai avoimessa kohdassaan 111 palautetta mm. leikkipuistoista ja talvikunnossapidosta, ja niitä on käyty nyt yhdessä läpi.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät kysymykset jätettiin nyt pois, koska palvelut ovat siirtyneet vuoden alusta hyvinvointialueiden vastuulle.

Kyselyillä on vaikutusta

Asukastyytyväisyyskyselyillä kerätty tieto on ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan kehittää kaupunkia ja sen palveluja asukkaille.

Äänekoskelaisilla on useita tapoja vaikuttaa. Vaaleissa äänestämisen, aloitteiden tekemisen ja asukaskyselyihin vastaamisen lisäksi Äänekoskella voi mm. antaa palautetta kaupungin virallisen palautekanavan aanekoski.fi/palaute kautta, ilmoittaa ilmiöteko tai -idea ilmiö-sivustolla ilmio.aanekoski.fi, vastata ilmiömittarin kuukausittaisiin asukaskyselyihin sekä osallistua erilaisiin tapahtumiin ja asukkaita osallistaviin tilaisuuksiin.

Miten voin vaikuttaa ja osallistua?
- Äänestä vaaleissa.
- Seuraa päätöksentekoa ja keskustele valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden kanssa.
- Osallistu tapahtumiin, asukasyhdistyksiin, kyläiltoihin, kyläparlamenttiin ja työpajoihin.
- Anna palautetta ja tee aloitteita.
Vastaa kyselyihin ja lausuntopyyntöihin.
- Hae avustuksia toimintaan.
- Asetu ehdolle vaaleissa.
- Lähde mukaan nuorisovaltuuston toimintaan.


LISÄTIETOJA:
Kehityspäällikkö Tanja Sulin, 050 440 0813, tanja.sulin@aanekoski.fi