Aalto

Äänekosken kaupungilla on nyt uusi, kattava ympäristö- ja ilmasto-ohjelma

20.6.2022

Jaa artikkeli

Uusien toimintamallien on tarkoitus olla jatkossa osa kaikkea kaupungin toimintaa

 

Ilmakuva näkötornista metsämaiseman yllä

 

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen puitteissa Äänekosken kaupungille on nyt laadittu kattava ympäristö- ja ilmasto-ohjelma vuosille 2022-2028. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman kokouksessaan 13.6.2022.

Kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelma on Äänekosken kaupungin ensimmäinen koko organisaation kattava ohjeistus, joka tuo ympäristö- ja ilmastonäkökulmat strategiselle tasolle.

– Ohjelmassa luodaan yhtenäinen perusta Äänekosken kaupungin ilmastojohtamiselle ja luonnon monimuotoisuuden suojelulle sekä näiden ohjaus- ja kehittämistoimenpiteille. Ohjelman tarkoituksena on vastata systemaattisen ympäristö- ja ilmastotyön tarpeeseen Äänekoskella ja se määrittää kaupungin roolia kestävänä kehittäjänä ja toimijana, kuvailee Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen projektipäällikkö Sirpa Kortelainen.

Ympäristö- ja ilmasto-ohjelma toimii koko kaupunkikonsernia koskevana ohjeistuksena tavoitteineen, mittareineen ja toimintasuunnitelmineen. Ohjelma koskee kaupunkiorganisaatiota ja kaupungin määräysvallassa olevia yhteisöjä ja säätiöitä. Uusien toimintamallien on tarkoitus olla jatkossa osa kaikkea kaupungin toimintaa, kuten päätöksentekoa, hankintoja, maankäyttöä ja rakentamista, energiankulutusta
ja -tuotantoa sekä liikkumista ja palvelujen kehittämistä.

Äänekosken kaupunki on uudessa kaupunkistrategiassaan sitoutunut tekemään ja tukemaan kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan. Yksi keskeisin ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa ohjaavista linjauksista on Äänekosken sitoumus olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristö- ja ilmasto-ohjelma sisältääkin ympäristö- ja ilmastopoliittiset tavoitteet vuoteen 2028 sekä toimenpidekokonaisuudet.

– Äänekoski liittyi valtuuston päätöksellä Hiilineutraalit kunnat (Hinku) -verkostoon syksyllä 2019. Hinku-verkoston jäsenet sitoutuvat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hiilineutraalisuustavoite on myös yksi keskeisistä kaupunkistrategian 2022-2028 tavoitteista, Kortelainen kertoo.

Ohjelmaa on rakennettu koko kaupunkiorganisaation yhteistyöllä. Ohjelman laatiminen aloitettiin selvityksillä vuosina 2019-2020. Asukkaille ja kunnan henkilöstölle suunnatuilla kyselyillä selvitettiin nykyisiä käytänteitä, toimia ja asenteita sekä toiveita. Tavoitteet, toimenpiteet ja mittareita on mietitty työpajoissa ja pienempien ryhmien tapaamisissa.

– Ohjelman ohella laadittu ilmastotiekartta 2030 sisältää laajahkon nykytilanteen kartoituksen, konkreettiset toimenpiteet, aikataulun ja vastuutahon, joka huolehtii toimenpiteen toteutumisesta. Tiekartan toimenpiteissä huomioidaan ohjelman tavoitteet sekä toimenpiteiden vaikutusalueet, Kortelainen kuvailee.

Ohjelma on laadittu Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeessa, joka on Euroopan aluekehitysrahaston ja Keski-Suomen liiton rahoittama.

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen aikana ilmastotyötä on jo integroitu Äänekosken kaupunkiorganisaation toimintaan. Hanke päättyy 31.7.2022 ja uusi Elämän kestävä Äänekoski -hanke on jatkoa tälle aloitetulle työlle. Ympäristöohjelman toteuttamisesta tulee osin vastaamaan Äänekosken kaupungin ilmastokoordinaattori, jonka rekrytointi aloitetaan heinäkuussa 2022.