Ylilääkäri Keijo Lukkarinen: Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy olisi Äänekoskelle hyvä tavoite

21.12.2021

Jaa artikkeli

Ihmissuhteet, maltillinen päihteiden käyttö ja mielekäs tekeminen voisivat auttaa vähentämään useampaakin äänekoskelaisten hyvinvointia vähentävää vaivaa.

 

Lääkäri näytön ääressä

Äänekosken ylilääkäri Keijo Lukkarinen.

 

Kun äänekoskelainen hakeutuu lääkäriin, syynä on flunssan jälkeen useimmiten jokin pitkäaikaissairaus, kuten sokeri- tai verenpainetauti, astma, sydänvaivat tai mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat.

– Psykiatriset sairaudet, masennus ja ahdistuneisuus, ovat lisääntyneet myös nuorilla. Myös päihdeongelmia meillä on suhteellisen paljon, kuvaa Äänekosken terveyskeskuksen ylilääkäri Keijo Lukkarinen.

Kun taas strategiatyössä pohditaan kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttamista, ilmeinen vastaus löytyisi äkkiseltään sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudesta. Sote-uudistus kuitenkin siirtää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen vuoden 2023 alusta kuntien ja kaupunkien päätäntävallasta hyvinvointialueille – hyvinvointityöhön etsitäänkin kunnissa uudenlaisia avauksia.

Pyörää ei kuitenkaan tarvitse keksiä uudelleen, Lukkarinen sanoo.

 

Perusasioihin panostaminen kannattaa

Äänekoskella strategiapohdinnoissa esille nousseita ajatuksia maksuttoman tai ainakin edullisen harrastamisen mahdollistamisesta jokaiselle kaupunkilaiselle ylilääkäri pitää kannatettavana.

 Jo nyt harrastusvalikoimaa kaupungissa on kymmenittäin, jollei enemmänkin – ehkäpä matalan kynnyksen kokeilut, höntsäilyt ja yhteinen markkinointi voisivat tuoda lajien ja toimintojen kirjon vielä nykyistä paremmin esille.

Entä voitaisiinko Äänekoskella lähteä tavoittelemaan maan ykköspaikkaa yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä?

– Se on hyvä tavoite, Lukkarinen toteaa.

Ylilääkärin mukaan perusasioihin panostaminen kannattaa. Sairauksien ja vaivojen ennaltaehkäisy on kunnalle jatkossakin merkittävää tehtäväkenttää, sillä hyvinvoivat kuntalaiset tuovat kuntaan veroäyrejä ja elinvoimaa. Hyvinvoinnin osatekijöihin on mahdollista vaikuttaa etenkin vapaa-ajan palvelutarjonnalla, liikunta- ja kulttuuripalveluilla, sivistystoimessa, rakentamisessa ja kaavoituksessa.

– Kaikki mikä tukee hyvää ravitsemusta, liikkumista ja hyvää yöunta, on luonnollisesti hyväksi, ylilääkäri muistuttaa.