Mistä aineksista syntyy Äänekoski-ilmiö? Tiedä ainakin tämä Äänekosken tulevaisuuspohdinnoista

11.10.2021

Jaa artikkeli
Lapset katsovat horisonttiin

Äänekosken kaupungin strategiaa muotoillaan tänä syksynä uudella tavalla.

Kaupunkistrategia on kaupungin johtamista ohjaava työkalu, jota Äänekoskella valmistellaan vuoteen 2028 ulottuen. Strategiatyöhön ja sitä luovaan tulevaisuuspohdintaan halutaan osallistaa äänekoskelaiset uudella tavalla, siksi työtä seurataan omalla Äänekoski-ilmiö -nimisellä verkkosivustollaan sekä sosiaalisessa mediassa kaupungin tileillä ja hashtagilla #aanekoskiilmio.

– Kaupunki on isojen kysymysten äärellä, kun pohditaan, mihin suuntaan Äänekoski-nimistä laivaa halutaan tulevaisuudessa viedä. Toiveena on löytää uusia avauksia ja näkökulmia, joiden pohjalta rakentaa tulevaisuutta, kaupunginjohtaja Matti Tuononen sanoo.

Tuononen listaa tulevan strategiakauden haasteeksi kunnilta hyvinvointialueille siirtyvän sosiaali- ja terveystoimen, joka tarkoittaa merkittävää muutosta kunnan käytössä oleviin varoihin.

– Vielä varmaan lähes kaikille Suomen kunnille on hämärän peitossa, miten yhteiset varat jaetaan, hän sanoo.

Strategiatyön tuloksena Äänekoskella kiteytyy, mitä ihmisten, kuntatalouden ja ympäristön hyvinvointi tulevaisuudessa edellyttää ja mitkä teemat kehittämistä ohjaavat. Strategiapolusta päättävät poliitikot alkuvuodesta.

 

MIKÄ ÄÄNEKOSKI-ILMIÖ?

Äänekosken strategiatyö 2028, käynnistyy valtuustotyöpajassa 13.10.201. Tavoitteena on kertoa työn vaiheista avoimen hallintotavan periaatteisiin pohjautuen. Työtä tehdään näkyväksi Äänekoski-ilmiö -sivustolla sekä somessa hashtagilla #aanekoskiilmio.