Aalto

Näin kuntakokeilu on vaikuttanut työllisyyteen Äänekoskella

31.10.2022

Jaa artikkeli

Kuntakokeilun vaikutukset näkyvät Äänekosken työllisyystilastoissa. Viimeisen viiden vuoden aikana työttömiä työnhakijoita ei ole koskaan ollut näin vähän työttömyysasteella mitattuna.

Äänekosken työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 10,8 %. Työttömyysaste on liki puolittunut kahden vuoden takaisesta. Myös alle 25-vuotiaiden työttömyysasteessa näkyy sama positiivinen suunta. Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus saman ikäisestä työvoimasta oli syyskuun lopussa 14,1 %.  

Työllisyyden kuntakokeilussa keskitymme sellaisiin asioihin, jotka auttavat asiakasta aidosti työllistymään nopeasti. Tiedämme kokemuksesta, että työttömyyden kestäessä pitkään myös työn löytämisestä tulee aiempaa haastavampaa. Kuntakokeilun aikana luomme vaikuttavia toimintamalleja ja palveluita, joiden avulla työllistämistä voidaan nopeuttaa, kertoo Äänekosken työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen.

 

Pitkäaikaistyöttömyys laskusuunnassa

Kuntakokeilun omavalmentajien henkilökohtaisella tuella myös pitkäaikaistyöttömyys on käännetty laskuun Äänekoskella.  Jokainen työnhakija on saanut kuntakokeilun aikana yksilöllistä tukea omaan urasuunnitteluun ja työn hakemiseen.  

Syyskuun 2022 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 272, eli 163 vähemmän kuin vuosi aiemmin. Näissä luvuissa ovat mukana sekä TE-toimiston että työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat. 62 % kaikista äänekoskelaisista pitkäaikaistyöttömistä on työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut varsinkin alle kaksi vuotta työttömänä olleiden joukossa. Pitkäaikaistyöttömäksi lasketaan työnhakijat, jotka ovat olleet työttömänä yli vuoden. Valtakunnallisen työllisyyden kuntakokeilun tarkoitus on tukea niitä työnhakijaryhmiä, jotka tarvitsevat eniten tukea työllistymiseen.  

Työnhakijat käyttävät runsaasti palveluita

Työnhakijat, jotka vielä etsivät töitä, osallistuvat runsaasti myös työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntakokeilun asiakkaiden aktivointiaste oli syyskuun lopussa 2022 Äänekoskella 45,1%. Aktivointiaste on poikkeuksellisen korkea verrattuna valtakunnalliseen aktivointiasteeseen, joka on 32,7 %.  Äänekoskella työnhakuun ja työnhaun palveluihin on ohjaamassa kymmenen omavalmentajaa. Yhdellä omavalmentajalla on noin 100 työnhaun asiakasta.

Kuntakokeilu säästää myös euroja

Kaupungin maksettavaksi jäävät työllisyyden kustannukset ovat kuntakokeilun myötä pienentyneet. Työmarkkinatuen kuntaosuus on tänä vuonna ollut lähes 250 000 euroa vähemmän kuin tavallisesti syyskuun loppuun mennessä. Tulevan syksyn aikana kuntakokeilussa paneudutaan entistä tarkemmin nuorten työnhakijoiden tilanteeseen. Alle 30-vuotiaiden nuorten työttömyys on jo saatu laskusuuntaan kuntakokeilussa. Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli kuntakokeilun asiakkaina syyskuun 2022 lopussa 152.

Tuemme nuoria laaja-alaisesti siirtymään opiskeluihin tai työelämään. Omavalmentajan kanssa nuori voi puhua mistä vain arjen asiasta ja sitä kautta voi saada tukea myös elämän muille osa-alueille, jotka on oltava kunnossa ennen työn saamista. Äänekoskella on ollut myös paljon avoimia työpaikkoja tarjolla, joten nuorilla on mahdollisuuksia työllistyä myös omalle paikkakunnalle, Hytönen jatkaa.

 

Lisätietoja:  

Työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen, 040 194 6100, riikka.hytonen@aanekoski.fi

 

Valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021. Työllisyyden palveluiden järjestämisvastuu siirtynee kuntiin vuoden 2025 alusta alkaen. Järjestämisvastuun työllisyyspalveluista voi ottaa alue, jonka työikäisten väestöpohja on vähintään 20 000 henkilöä.  Työllisyysalueiden muodostaminen on tunnusteluvaiheessa kuntien kesken. 

Äänekosken työllisyyspalveluiden asiointipiste osoitteessa Hallintokatu 4 on avoinna ilman ajanvarausta tiistaisin kello 9-15.00.