Aalto

Ilmasto ja ympäristö on Keski-Suomen kuntien yhteinen asia: ”Äänekoski on ilmastotyön edelläkävijäkunta”

30.8.2023

Jaa artikkeli

– Kuntien ilmastotapaaminen järjestettiin Äänekoskella Keski-Suomen Liiton aloitteesta, koska Äänekosken tekemä ympäristö- ja ilmastotyö on herättänyt kiinnostusta koko maakunnassa. Voimme olla ylpeitä tekemisistämme, koska Äänekoskea pidetään ilmastoasioiden edelläkävijänä, ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen sanoo.

 

Keski-Suomen kuntien yhteinen ilmastotapaaminen järjestettiin Äänekosken kaupungintalolla 17.8.2023. Mukana oli 40 vierasta 16 muusta Keski-Suomen kunnasta. Mukana oli kuntien johtoa ja asiantuntijoita ympäristön, kaavoittamisen, teknisen ja elinvoiman toimialoilta.

– Saimme runsaasti positiivista palautetta siitä, että Äänekoskella on hyvä yhteistyön ja tekemisen meininki, ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen toteaa.

Ilmastotyö on jalkautettu vahvasti toimialoille

Keski-Suomen kunnat halusivat tutustua Äänekosken kaupungin tekemään ympäristö- ja ilmastotyöhön ja ottaa mallia hyvistä käytänteistä. Äänekoski on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa ja liittyi ensimmäisenä keskisuomalaisena kuntana Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -verkostoon.

Äänekosken kaupunkistrategiassa kestävä ympäristö on yksi tärkeimmistä tavoitteista ja ilmasto- ja ympäristönäkökulma on jalkautettu vahvasti jokaisen toimialan tekemiseen. Äänekosken kaupunki tekee myös aktiivista ja vaikuttavaa viestintää tekemistään toimista.

– Äänekoski on ollut suunnitelmallisessa ilmastotyössään edelläkävijä keskisuomalaisten kuntien joukossa. Kuulimme peräti kymmenen eri toimialan esitystä Äänekosken kaupungin ilmastotyöstä. Niissä näkyy, kuinka ilmastotyö Äänekoskella on esimerkillisesti saatu jalkautettua laajasti toimialoille ja se tosiaan läpileikkaa kaupungin organisaatiota, Keski-Suomen liiton aluekehitysasiantuntija Suvi Bayr sanoo.

Bayr painottaa, että yhteistyö sekä kuntien kesken, että kuntien sisällä on tärkeää näin monisyisen ilmiön kuin ilmastonmuutos huomioimiseksi.

– Keski-Suomessa on alkamassa uusia kuntien ilmastohankkeita, joissa on mukana peräti 12 kuntaa. Toivottavasti näiden joukosta löytyy myös lisää HINKU-kuntia Äänekosken ja Viitasaaren jalanjäljissä.

Ilmastotyö tuo kustannussäästöjä

Äänekosken kaupunki tekee ja tukee kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan. Tavoitteena on, että olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Huolehdimme ympäristöstämme niin, että voimme jättää sen tuleville sukupolville parempana.

– Voi helposti syntyä mielikuva, että ympäristötoimi vastaa kaikesta ympäristö- ja ilmastotyöstä, kun oikeasti konkreettinen toiminta tapahtuu meidän kaikilla toimialoillamme osana päivittäistä työtä. Äänekoskella ilmastotyö kuuluu jokaisen työnkuvaan ja se ylittää toimialarajat, Hanna Ahonen kuvailee.

Äänekosken kaupunki tekee ilmasto- ja ympäristötyötä läpileikkaavasti niin johtamisessa, päätöksenteossa, viestinnässä, hankinnoissa, energiaratkaisuissa, maankäytön suunnittelemisessa, rakentamisessa, ympäristösuunnittelussa, opetuksessa, kasvatuksessa, ruokapalveluissa kuin liikuntapalveluissa. Ilmastontyön toteutumista myös seurataan aktiivisesti ja siinä tukena on mm. ympäristö- ja ilmastovahtipalvelu.

– Ympäristö- ja ilmastotyö on tuonut Äänekosken kaupungille kustannussäästöjä, lisäresursseja rahoituksien myötä. Lisäksi se rakentaa kaupungin imagoa, yhteisöllisyyttä ja edistää sidosryhmäyhteistyötä, Ahonen listaa.

Ilmastotapaamisen järjestivät yhdessä Keski-Suomen Liiton Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön -hanke ja Äänekosken kaupungin Elämän kestävä Äänekoski -hanke.

 

LISÄTIETOJA:
Äänekosken kaupungin ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen, Elämän kestävä Äänekoski -hanke, 040 681 8813, juho.liimatainen@aanekoski.fi