Aalto

Haastattelussa Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä: “Haluamme olla aktiivisesti mukana luomassa ekosysteemitoimintaa Äänekoskelle”

20.6.2022

Jaa artikkeli

Iilkka Hämälän mukaan teollisuuden toiminnan tulevaisuutta ratkaisee merkittävissä määrin alueellisen yhteistyön sujuvuus.

 

Ilkka Hämälän potrettikuva

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä (Kuva: Metsä Group) 

 

Äänekoski-ilmiötä tarkastellaan uudessa strategiassa muun muassa kaupungin teollisuustoiminnan ja biotalouden kehittymisen kannalta. Metsä Groupin Ilkka Hämälä näkee biotalouden globaalin kehityksen tulevaisuuden selkeänä. 

– Fossiilisten raaka-aineiden ja materiaalien korvaaminen on luonnollinen ja selkeä tavoite. Se luo paitsi kysyntää biotalouden tämänhetkisille tuotteille, myös kehityspaineita luoda uusia. Yksi keskeinen kehityskulkua hidastava tekijä on fossiilitalouden suuret materiaalivirrat, joita vastaaviin volyymeihin biotaloudella on haastavaa päästä. 

Äänekoski tunnetaan paitsi omiensa keskuudessa, myös valtakunnallisesti suurten teollisuustoimijoiden keskittymänä. Ilkka Hämälä näkee Äänekosken sijainnin Metsä Groupin silmin edelleen vahvana, kuten myös uusien toimijoiden kohdalla. 

– Keski-Suomi ja erityisesti Äänekoski on parasta puutuotantoaluetta Suomessa, mikä on edelleen meidän toimialalla vahvuus. Tänne kannattaakin erityisesti hakea ja saada hakeutumaan sellaisia yrityksiä, joilla on joitakin toiminnallisia yhteenliittymiä jo olemassa olevan teollisuuden kanssa. Näin voitaisiin hyödyntää mahdollisuus laajamittaisesta suurteollisuuden toimittajasuhteista tai täällä syntyvien teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä.

“Haluamme olla aktiivisesti mukana luomassa ekosysteemiä Äänekoskelle"

Kaupungin ja Äänekosken muiden toimijoiden rooli uusien yritysten kannalta suotuisten olosuhteiden mahdollistamisessa on Hämälän mielestä merkittävä. 

– Suurteollisuuden toiminta tarvitsee maankäytön ja infran tukea. Kaupungilla tulee olla omasta maan- ja tilankäytöstään suunnitelmat ja kaavat olemassa jotka mahdollistavat hallitusti teollisuuden laajentamisen. Äänekosken kaupungin kanssa yhteydenpito on ollut hyvin suoraa ja välitöntä. Se on myös uutta toimipaikkaa etsivälle yritykselle tärkeä asia. 

– Kun ajattelemme myös verkoston rakentamista yritysten välille niin kaupunki on keskeisessä roolissa myös yhteisfoorumien ja kehitysalustojen luonnissa, joiden kautta eri yritykset ja yrittäjät voivat tuoda omia kehittämistarpeitaan ja ajatuksia esiin. Kaupungin ei tarvitse alkaa resursoimaan kaikkia tarpeita, mutta yhteistyökulttuurin perustaminen edellä mainittujen esimerkkien mukaisesti sopisi hyvin rooliksi, Hämälä kuvailee. 

Ekosysteemiajattelu on Metsä Groupin pääjohtajan mielessä erittäin hyvä ja kannatettava asia. 

– Haluamme olla aktiivisesti mukana luomassa ekosysteemiä Äänekoskelle yhdessä kumppanuusyrityksien kautta, jotka omalla toiminnallaan edelleen vahvistaisivat ilmiötä. Ekosysteemiin tarvittaisiin mukaan etenkin kaupungin ja avoimen hallinnon kannalta mahdollisimman monipuolista toimijakantaa perusteollisuudesta korkeammalle jalostusasteelle. Näin yrityksillä olisi hajautetusti ja laajasti tarvetta erilaiselle työvoimalle,  jolloin myös työllistävä vaikutus olisi alueella suuri ja aluetalouden kannalta pitkäjänteisesti kestävä, Hämälä kertoo.  

Äänekoski-ilmiö ja ajatus strategian toteuttamisen mittaamisesta on Hämälästä kiiinnostava

– Mittaaminen konkretisoi strategiaa ihan omalla tavallaan. Selkeä tahtotila sen toteuttamiseksi on tärkeää sekä kaupungin että asukkaiden roolissa. Isoin työ on Äänekoskella vasta alkamassa ja sitoutuminen hyviin ja tärkeisiin asioihin onkin nyt tärkeää, Hämälä summaa.