Aalto

Äänekosken kaupunki kartoittaa alueellaan esiintyviä vieraslajeja - Ilmoita havaintosi vieraslajit.fi -sivustolle

29.6.2023

Jaa artikkeli

Vieraslajit ovat kasvi- ja eläinlajeja, jotka kulkeutuvat alueelta toiselle ihmisen myötävaikutuksesta. Haitallisiksi vieraslajeiksi luokitellaan pieni osa vieraslajeista, jotka menestyvät lisääntymällä ja leviämällä tehokkaasti aiheuttaen merkittävää haittaa alkuperäisille lajeille ja elinympäristöille, ihmisten terveydelle tai taloudelle.

 

– Haitalliset vieraslajit ovat yksi merkittävin syy luonnon monimuotoisuuden heikkenemiselle. Osallistumalla vieraslajitorjuntaan olet suureksi avuksi Äänekosken luonnon suojelemisessa. Havainnot ovat erittäin tärkeässä roolissa kohdennettuja torjuntatoimia suunniteltaessa, toteaa ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen.

Äänekosken kaupungin kaupunkirakennepalvelu ja ympäristötoimi haastavat asukkaat avuksi vieraslajien poistamiseen ja kartoitukseen. Tarkastelun alla ovat erityisesti yleisimmät vieraslajimme: lupiini, kurtturuusu, jättipalsami, jättitatarit ja jättiputket. 

Vieraslajien poistaminen on maanomistajan vastuulla, eikä toisen kiinteistölle saa tehdä toimenpiteitä ilman lupaa. Vieraslajien sijainnit on helppo käydä merkkaamassa sivustolle vieraslajit.fi ilman kirjautumispakkoa. Vieraslajien poistamiseen löytyy ohjeistusta samalta sivulta.

Tarvitsetko apua tai neuvoa vieraslajiasioissa?

ELY-keskukset opastavat vieraslajeihin liittyvissä asioissa alueellisesti eli esimerkiksi torjuntatietoa saa valtakunnallisesta ympäristöasioiden asiakaspalvelusta. Lisäksi vieraslajit.fi-sivustolta löytyy tunnistusapua ja lisätietoa torjuntakeinoista. 

Äänekosken kaupungin omistamien ja hallinnoimien alueiden osalta asian yhteyshenkilö on kaupunginpuutarhuri Tiina Nejlik. Se, että ilmoittaa vieraslajihavainnon kaupungille tai vieraslaji.fi -sivulle ei siis automaattisesti tarkoita sitä, että vieraslaji tullaan torjumaan - ainakaan heti. 

– Jos jättiputkihavainto on kaupungin maalla, pystymme niitä torjumaan. Muut vieraslajit, kuten lupiinit, jättipalsamit, jäävät torjumatta tämänhetkisen resurssien puutteen vuoksi. Kiinteistönhoidon kanssa olevaan viheraluesopimukseen kuuluu vieraslajien torjunta rakennetuilta viheralueilta muiden hoitotoimien yhteydessä, Nejlik kertoo.

LISÄTIETOJA: 
Kaupunginpuutarhuri Tiina Nejlik, 040 528 5553, tiina.nejlik@aanekoski.fi