Aalto

Äänekoskella otetaan askel kohti entistä määrätietoisempaa hyvinvointiopetusta

30.8.2023

Jaa artikkeli

Tervetuloa HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman julkaisutilaisuuteen!

 

Äänekosken ja Kauniaisten kaupunki julkaisevat yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa kehitetyn hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman, joka lahjoitetaan vapaasti kaikkien Suomen koulujen käyttöön. Äänekosken HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman julkaisutilaisuus järjestetään ke 20.9.2023 klo 14-16 kaupungintalon valtuustosalissa. Julkaisutilaisuuteen ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita ja mukaan pääsee myös etäyhteyksin! 

 

 Julkaisutilaisuudessa esitellään HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt, jotka ovat ilmaiseksi kaikkien vapaassa käytössä ja ladattavissa Positive Educationin verkkosivuilla positiivinenoppiminen.fi julkaisutilaisuuden jälkeen.

Opetussuunnitelman tavoitteena on tarjota toimiva rakenne ja perusteet sille, miten kouluissa voidaan tulevaisuudessa systemaattisesti ja johdonmukaisesti edistää sekä vahvistaa hyvinvointia ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. 1-9. -luokille kirjoitettujen perusteiden ja tavoitteiden lisäksi sivuilta löytyy runsaasti videoita, materiaalia ja tehtäväsisältöä laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen toteuttamiseen perusopetuksen 1-9. -luokille. Suuri osa materiaalista on helposti hyödynnettävissä myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. 

Hyvinvointiopetuksen edelläkävijöinä

Äänekosken ja Kauniaisten kaupungit ovat laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen edelläkävijöitä. Molemmissa kaupungeissa on tehty pitkäjänteistä ja johdonmukaista työtä hyvinvointiopetuksen kehittämisen ja opettamisen puolesta vuodesta 2016 saakka. Näiden vuosien aikana hyvinvointiopetus on muodostunut molemmissa kaupungeissa osaksi koulukulttuurin rakenteita ja opetus on koskenut lapsia ja nuoria varhaiskasvatuksesta perusopetuksen 9. luokalle saakka.

Äänekoskella lasten ja nuorten hyvinvointi on nähty tärkeänä kouluyhteisöjen yhteisenä tavoitteena, joka on luonut perustaa ja suuntaa kouluyhteisöjen toiminnalle. Syksyllä 2023 otetaan merkittävä askel kohti entistä määrätietoisempaa hyvinvointiopetusta, kun Positive Educatonin kanssa yhteistyössä rakennettu HYVÄÄ KASVUA - Hyvinvointitaitojen opetussuunnitelma julkaistaan ja otetaan virallisesti käyttöön 20.9.2023. Tämä paikallinen opetussuunnitelma ohjaa Äänekoskella perusopetuksen päivittäistä opetus- ja kasvatustyötä rakentaen vahvaa yhteistä suuntaa hyvinvointitaitojen opetukselle ja oppimiselle.

Opettajia on koulutettu systemaattisesti ja pitkäjänteisesti

Äänekosken kaupunki on investoinut positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettajankoulutukseen jo vuosien ajan ja kehittänyt koulujen osaamista pitkäjänteisesti hyvinvointitaitojen opetuksen osalta. 

Vuoden mittaisen täydennyskoulutuksen käyneitä positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettajia on Äänekosken kouluissa ja varhaiskasvatuksessa ensi talvena jo yhteensä 75. 

Positiivinen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma perustuu hyvinvointitaitojen ja kouluhyvinvoinnin tutkimukseen ja käytännön sovelluksiin oppilailla. Positiivisen pedagogiikan tutkimuksista on saatu vahvistavaa näyttöä siitä, että harjoitteilla, kuten tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä myönteisen yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisella, voidaan vaikuttaa edistävästi oppilaiden hyvinvointiin ja oppimistuloksiin. 

Tervetuloa mukaan!

HYVÄÄ KASVUA -hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman -julkaisutilaisuuteen ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita mukaan! Tapahtumaan voi osallistua myös webinaarissa: mukaan mahtuu 1000 ensimmäisenä ilmoittautunutta ja kaikki ilmoittautuneet saavat tallenteen. 

Ilmoittaudu webinaariin tämän linkin kautta.

Sydämellisesti tervetuloa mukaan!

LISÄTIETOJA:
Erityisluokanopettaja Sari Terävä, 0400 115 198, sari.terava@aanekoski.fi