Aalto

Äänekoskella koulujen ovet ovat auki ympäröivään yhteiskuntaan

28.10.2022

Jaa artikkeli

Yrittäjyyskasvatus on asennetta ja työelämätaitoja

Äänekosken kaupungin yrittäjyyden opetussuunnitelma, Yrittäjyyskasvatuspolku, on valmistunut ja kaupungin opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi sen syyskuun kokouksessaan. Harvalla kaupungilla tai kunnalla on erillinen yrittäjyyskasvatusta korostava yrittäjyysopetussuunnitelma, joten Äänekosken kaupunki on yrittäjyyskasvatuksen edelläkävijä Suomessa. 

 

– Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena ei suinkaan ole se, että kaikista halutaan tulevaisuuden yrittäjiä. Osaksi Äänekosken koulujen arkea tulevat erilaiset työelämätaidot ja sisäiseen yrittäjyyteen kasvattaminen. Taidot voivat olla vaikkapa sellaisia, että osaa tunnistaa ja kertoa omista vahvuuksistaan ja taidoistaan. Voi tunnistaa itsessään vaikkapa sen, ettei sovi yrittäjäksi, Äänekosken yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilainen kuvailee.

Tulevaisuuden rakentaminen lähtee koulunpenkiltä

Yrittäjyyskasvatuksella halutaan tukea ennen kaikkea lapsia ja nuoria omannäköisen tulevaisuuden rakentamisessa ja auttaa jokaista löytämään omia vahvuuksiaan, kasvattaa myönteiseen yrittäjyysasenteeseen sekä edistää sisäisen yrittäjyyden syntymistä.

– Katsomme tulevaisuuteen myös äänekoskelaisin silmin. Yrittäjyyskasvatus lähtee myös alueemme isojen tehtaiden sekä pk-yritysten tarpeista ja yhteistyötä tehdään tiiviisti yritysten kanssa. Nuoria tuetaan myös kesätöiden löytymisessä ja työllistymisessä. Koulu ei ole erillinen saareke ja ovet halutaan nyt auki muuhun yhteiskuntaan, Matilainen sanoo.

– Yhteistyössä teemme tätä. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on, että äänekoskelaiset voivat hyvin, lukion rehtori Jaana Tani miettii.

– Tulevaisuuden rakentaminen lähtee koulunpenkiltä. Työelämätaitojen ja yrittäjämäisten taitojen ja asenteiden opettamisella tuetaan paitsi Äänekosken, niin koko maakunnan elinvoimaisuutta. Haluamme myös, että lapset ja nuoret saavat Äänekoskesta hyvän mielikuvan ja voisivat olla ylpeitä äänekoskelaisuudestaan. Myöhemmin he voisivat palata tänne, ostaa täältä kesämökin tai puhua meistä hyvää muille, Matilainen näkee.

Yhdenmukaista ja pitkäjänteistä yrittäjyyskasvatusta

Valtakunnallisessa opetussuunnitelman mukaisesti yrittäjyys- ja työelämäntaitoja pitää opetella kaikissa Suomen kouluissa. Äänekosken yrittäjyyden opetussuunnitelma tukee valtakunnallista opetussuunnitelmaa – se toimii vähän kuin Äänekoski-lisänä. Äänekoskella halutaan tehdä vähän enemmän kuin muualla ja panostaa yrittäjyyskasvatukseen suunnitellusti ja pitkäjänteisesti. Yrittäjyyskasvatus toimii myös muun oppimisen tukena ja eri oppiaineiden elävöittäjänä.

– Äänekoskella on otettu yrittäjyyskasvatuksesta kunnolla koppi ja meillä panostetaan siihen enemmän kuin perustason verran. Lukiossa yrittäjyyskasvatusta on ollut runsaasti aikaisemminkin, mutta nyt sitä lisätään esiopetuksesta lähtien, Jaana Tani sanoo.

Yrittäjyyskasvatus on Äänekoskella nyt keskeinen ja toiminnallinen osa jokaisen Äänekosken koulun arkea - jokaista ainetta ja jokaista kouluastetta opettajasta riippumatta. Uusi opetussuunnitelma on sitova ja se helpottaa myös Äänekoskelle tulevien uusien opettajien tarttumista yrittäjyyskasvatukseen.

Opetussuunnitelmassa on listattu konkreettisesti erilaisia toiminnallisia opetussisältöjä eri luokka-asteille aina esikoulusta lukioon. Teorian lisäksi kouluista jalkaudutaan myös koulun seinien ulkopuolelle, tehdään Äänekosken yrityskenttää tutuksi ja opitaan työelämässä tärkeitä verkostoitumisen taitoja.

– Tämä on meidän juttu ja olemme itse tehneet tämän! Yrittäjyyden opetussuunnitelmaa on tehty opettajien kesken ja siihen on koottu hyviä käytäntöjä, joita on jo tähän mennessä Äänekosken kouluissa tehty. Opetussuunnitelman laatiminen on lähtenyt käytännön tarpeesta ja sisältö edellä siihen on lähdetty, Matilainen kertoo.

– Uuden opetussuunnitelman myötä Äänekosken yrittäjyyskasvatus yhdenmukaistuu meidän kaikilla kouluilla.

Yhteistyössä on voimaa

Äänekosken kaupunki tukee yrityskasvatusta myös rahallisesti. Uuden yrittäjyyden opetussuunnitelman mukaisesti joka kouluun nimetään vähintään yksi yrittäjyyden vastuuopettaja, joka saa työstä erilliskorvauksen ja sille järjestetään aikaa lukujärjestykseen.

Yrittäjyyskasvatuspolku on myös Äänekosken kaupunkistrategian mukainen, kun strategian yhtenä päätavoitteena on vaikuttavat elinkeinot, joita toteutetaan myös kattavalla yrittäjyyskasvatuksella.

Yrittäjyyden opetussuunnitelmaa tullaan päivittämään vuosittain, jotta siinä pysytään ajan hermolla. Työn seuraamista ja kehittämistä varten perustetaan yrittäjyyskasvatuksen ohjausryhmä ”Yrkkänyrkki”, johon kuuluu kaupungin kasvatus-, elinvoima- ja työllisyysyksikön edustajat, kaupungin johtoa sekä paikallisten yrittäjien edustajia.

Seuraavaksi yrittäjyyden opetussuunnitelmaan aletaan viemään käytäntöön ja on tärkeää, että jokainen opettaja ottaa uuden opetussuunnitelman osaksi opetustaan. Lauantaina 29.10.2022 järjestetään Koulusta tulevaisuuteen -koulutuspäivä uuden opintosuunnitelman virallisen julkistamisen merkeissä. Koulutukseen osallistuu 250 Äänekosken opettajaa, varhaiskasvatuksen opettajista lukio-opettajiin. Työpajoissa opettajat pääsevät tekemään omat suunnitelmansa tulevalle keväälle. Mukana on myös luottamushenkilöitä, paikallisia yrityksiä ja Äänekosken kaupungin elinvoimayksikön väkeä.

Harvoin mitään saavutetaan yksin ja kaikki lähtee yhteistyöstä – myös yrittäjyyskasvatuksessa ja kaikessa uuden oppimisessa. Opetussuunnitelman takakannessakin lukeekin: ”Jokainen voi hioa itsestään esiin timantin – yhdessä muiden kanssa.”

Lisätietoja:

Yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilainen, 040 624 0406, mika.matilainen@aanekoski.fi

Äänekosken kaupungin yrittäjyyden opintosuunnitelman Yrittäjyyspolku löytyy täältä (linkki).